Privatumo politika

Pradėkime nuo pradžių – mums rūpi jūsų privatumas. Pasitikėjote mumis apsipirkdami relaxciuziniai.lt ir mes vertiname šį pasitikėjimą,bei esame įsipareigoję saugoti ir ginti bet kokius jūsų mums patikėtus asmens duomenis. Šiame privatumo politikos pareiškime galite perskaityti apie Jūsų asmenines informacijos naudojimą ir ką darome siekiant apsaugoti Jūsų privatumą.

1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SISTEMA

Mes tvarkome Jūsų asmeninę informaciją pagal galiojančius įstatymus ir šį privatumo politikos pareiškimą. Asmeninė informacija renkama tada, kai mums reikia atlikti užduotis ir paslaugas, kurias privalome atlikti pagal įstatymus ir (arba) susitarimus, arba kai Jūs kitaip pateikiate mums savo asmens duomenis.

Asmeninė informacija yra informacija ir vertinimai, kurie gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susieti su asmeniu. Įprastos asmeninės informacijos pavyzdžiai yra: vardas, adresas, gimimo numeris, telefono numeris ir el. pašto adresas.

Kai mes vartojame terminą „asmens duomenų tvarkymas“, tai reiškia bet kokį asmens duomenų naudojimą, kaip pavyzdžiui: rinkimą, registravimą, kaupimą, saugojimą ir atskleidimą ar tokių naudojimo būdų derinį.

Bet kokiam asmens duomenų tvarkymui reikalingas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas. Jei nėra jokio kito teisinio pagrindo, pavyzdžiui, sutarties sudarimo dėl kurios būtina tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kad mes galime tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus arba jei mes turime teisėtą interesą atlikti tvarkymą, visada paprašysime Jūsų sutikimo prieš pradedant juos tvarkyti.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo tikslas visų pirma yra administruoti ir plėtoti santykius su klientais ir bet kokį kitą duomenų tvarkymą, reikalingą įvykdyti įsipareigojimus, kuriuos turime Jums, kaip klientui ir (arba) mūsų paslaugų vartotojui. Mes tvarkome asmens duomenis tiek, kiek reikalauja įstatymai arba suteikia prieigą prie jų, arba tais atvejais, kai jūs sutinkate su atitinkamu tvarkymu.

Kai kuriais atvejais informaciją apie jus gauname iš kitų, su kuriais esate sudarę sutartį ir kurie nori, vykdyti užsakymą per mus. Tokią informaciją sudaro vardas, adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas ir pristatymo laikas. Mes esame atsakingi už tokią informaciją.

Be to, mes tvarkome tokius asmens duomenis kaip aprašyta 5–12 dalyse.

3. KOKIA ASMENINĖ INFORMACIJA YRA TVARKOMA

Mes tvarkome asmeninę informaciją, kurią Jūs pateikiate mums arba kurią randame registruose, prie kurių turime prieigą. (pavyzdžiui, iš kredito ataskaitas teikiančių agentūrų).

Mūsų apdorojama informacija gali būti: vardas, pavardė, adresas, el. Pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, socialinio draudimo numeris, pomėgiai, darbo sritys, pareigos, darbdavys, operacijų istorija, kuriomis mūsų paslaugomis naudojatės ar kurios Jus domina. Kai kurioms mūsų paslaugoms gali prireikti apdoroti kitokio tipo asmeninę informaciją, pvz: vietą.

4. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Valdžios institucijos

Jei įstatymais nustatyta pareiga atskleisti valdžios institucijoms, atitinkami asmens duomenys bus teikiami vadovaujantis valdžios institucijų reikalavimais.

Duomenų tvarkytojai

Mes naudojame trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu („duomenų tvarkytojas“). Prieš leisdami tokiems duomenų tvarkytojams prieiti prie Jūsų asmeninės informacijos, mes sudarome sutartis, kuriose, be kita ko, aprašoma, ką duomenų tvarkytojas turėtų padaryti už mus. Duomenų tvarkytojų tipai, kuriuos naudojame, pavyzdžiai: įvairių sistemų tiekėjai, analizės paslaugų tiekėjai, klientų apklausos ir kt.

Perkėlimas į trečiąsias šalis

Atitinkami asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti įmonėms / organizacijoms, su kuriomis mes dirbame ir EEE, ir už jos ribų, kad galėtume atlikti užduotis ir paslaugas, kurias privalome atlikti pagal įstatymus ar susitarimą. Perkeldami į šalis, nepriklausančias ES / EEE, kurios nepatvirtinos Europos Komisijos, visada užtikrinsime, kad perkėlimas būtų vykdomas laikantis gavėjų garantijų, paprastai ES standartinių susitarimų dėl perkėlimo į trečiąsias šalis arba pagal Privatumo skydo schemą (JAV).

Kita

Kai kuriais atvejais Jūsų asmeninę informaciją gali perduoti ar rinkti trečiosios šalys, kurios yra savarankiškai atsakingos už tolesnį Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą, pavyzdžiui, kai Jūs lankotės mūsų svetainės socialiniuose tinkluose kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“ bei kt. Šios paslaugos paprastai renka Jūsų asmeninę informaciją, įdėdamos slapukus į Jūsų naudojamą įrenginį (-us). Surinkta informacija apima naudojimąsi šia paslauga ir susijusias paslaugas. Daugiau apie tai, kokia asmeninė informacija renkama ir kaip ji tvarkoma, galite perskaityti tos paslaugos privatumo patvirtinime. Mes niekada neperduosime Jūsų asmeninės informacijos jokiai kitai trečiajai šaliai, neturėdami tam teisinio pagrindo nebent Jūs to paprašėte ar kitaip patvirtinote. Savo skaitmeniniuose kanaluose galime pateikti nuorodas į kitas svetaines. Spustelėję tokią nuorodą, svetainė galės užregistruoti asmeninę informaciją apie Jus. Tada būtent ši svetainė yra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos tvarkymą. Todėl mes raginame jus susipažinti su tuo, kaip svetainė tvarko jūsų asmeninę informaciją, pavyzdžiui, perskaitydami jų privatumo patvirtinimą.

5. VERSLO KLIENTŲ REGISTRAS – ĮMONIŲ RINKA

Įmonės su kuriomis bendradarbiaujame gali turėti prieiga prie bendro verslo klientų registro. Tikslas yra kiek įmanoma geriau valdyti santykius su klientais ir koordinuoti įvairių grupės įmonių teikiamų paslaugų ir patarimų teikimą.

Verslo klientų registre yra informacija apie klientą, pavyzdžiui: įmonės pavadinimas, adresas ir informacija apie kliento kontaktinį asmenį, bei apie tai, su kokiomis paslaugomis bei produktais verslo klientas sutiko.

6. KLIENTŲ STEBĖJIMAS IR RINKODARA

Kai turime su Jumis kliento santykį: mes siunčiame Jums rinkodarą apie mūsų produktus ir paslaugas tose produktų ir paslaugų kategorijose, kur mes jau palaikome ryšį su Jumis. Šiuo atžvilgiu mes galime naudoti informaciją, kurią mes užregistravome apie Jus, pvz: vardą, kontaktinę informaciją ir tas paslaugas ar produktus, kuriuos buvote užsakę.

Kitos produktų ir paslaugų kategorijos arba jei su Jumis neturime kliento santykio iš anksčiau:

Jei mes prekiaujame produktais ir paslaugomis, priklausančiais kitai paslaugų kategorijai nei toms, dėl kurių susitarėme, arba jei neturime ryšių su klientu, mes nesiunčiame Jums su marketingu susijusių pranešimų/naujienlaiškių be jūsų išankstinio sutikimo.

Jūs visada turėsite galimybę pranešti, kad nenorite gauti tokios informacijos, kai gausite naujienlaiškių užklausas iš mūsų el. paštu ir/ar SMS. Prenumerata taikoma tik tam tikrai paslaugai. Todėl, jei nenorite naujienlaiškių užklausų apie bet kurias mūsų naudojamas paslaugas, turite atsisakyti tokios rinkodaros kiekvienai paslaugai.

Taip pat galite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, jei norite, kad Jūsų vardas būtų užblokuotas marketingo tikslais.

Net jei pranešėte jog nenorite naujienlaiškių, vistiek gausite kitą su kliento santykiais susijusią informaciją, tokią kaip: užsakymo informacija, pristatymo informacija ir panašiai.

Kaip privatus asmuo, paprastai iš mūsų negausite rinkodaros užklausų daugiau nei kartą per mėnesį, tačiau tai gali varijuoti.

7. SUTIKIMAS

Informacijos tikslas ir rūšys

Kai asmens duomenų tvarkymą grindžiame Jūsų sutikimu, iš sutikimo deklaracijos bus aišku, kokiu (-ais) tikslu (-ais) buvo gautas sutikimas (pavyzdžiui: reklamuojant įvairias mūsų paslaugas, kai reikalingas sutikimas).

Jei sutikimo pareiškime nenurodyta kitaip, siųsdami rinkodarą pagal Jūsų sutikimą naudosime šią asmeninę informaciją apie Jus:

Vardas
El. Paštas
SMS
Bet kurias jūsų nurodytas interesų sritis ar lengvatas
Geografija
Pozicija (taikoma tik įmonių rinkai)
Kokiomis kitomis paslaugomis naudojatės
Sutikimas yra savanoriškas

Jūs galite laisvai nuspręsti, ar duoti sutikimą ar ne. Turite teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą.

Profiliavimas

Mes galime Jums atsiųsti naujienlaiškį, pritaikytą Jūsų nuostatoms ar naudojimo įpročiams. Toks pritaikymas bus grindžiamas informacija, kurią Jūs mums pateikėte ir informacija, kurią įrašome, kai naudojatės mūsų paslaugomis (profiliavimas). Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų informacija būtų naudojama tokiu būdu.

8. NUSIKALSTAMŲ VEIKLŲ PREVENCIJA IR NUSTATYMAS / PRANEŠIMAS APIE PINIGŲ PLOVIMĄ

Mes tvarkome asmens duomenis, be kita ko, vykdydami pareigą tirti ir pranešti apie įtartinas operacijas pagal pinigų plovimo taisykles. Tai visų pirma taikoma ten, kur siūlome banko paslaugas. Mes turime pranešti policijai apie įtartiną informaciją ir operacijas.

Jūs neturite teisės naudotis aukščiau nurodytais tikslais, užregistruotais asmens duomenimis.

9. SISTEMOS TESTAVIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Jūsų asmeninę informaciją tvarko kelios IT sistemos, visos sukurtos konkretiems ir būtiniems veiklos tikslams. Siekiant užtikrinti pakankamą operatyvų stabilumą ir ne mažiau svarbų informacijos saugumą, būtina reguliariai atnaujinti duomenis, tikrinti, šalinti trikdžius ir tt. Šiuo tikslu gali būti atliekamas duomenų klonavimas ir atskirų sistemų kopijavimas. Tai vyks saugioje, tam skirtoje aplinkoje, kad operacijos nepaveiktų pagrindinės sistemos kasdienio veikimo. Visai informacijai, kurią apdorojame kaip vidinės sistemos testavimą ir kokybės užtikrinimą ar pan., taikomi tie patys informacijos saugumo reikalavimai ir griežtos procedūros, kaip ir tada, kai informacija tvarkoma kitaip. Asmens duomenų kopijos ar atsarginės kopijos nebus saugomos ilgiau nei būtina.

10. KLIENTŲ PASITENKINIMO TYRIMAI

Mes atliekame klientų pasitenkinimo apklausas, norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip mūsų klientai vertina mus ir kaip galime patobulinti savo paslaugas. Šiuo atžvilgiu apdorosime vardus, el. Pašto adresus, telefonų numerius ir atsakymus, kuriuos pateikėte apklausoje. Dalyvavimas klientų pasitenkinimo apklausose yra savanoriškas. Klientų apklausas savo vardu naudojame trečiosioms šalims. Jei dalyvausite klientų apklausoje, apklausos informacija bus saugoma atskirai nuo kitos informacijos, kurią apie jus įregistravome.

11. STATISTIKA – ANALIZĖ IR ĮŽVALGOS

Jūsų asmeninė informacija, įskaitant informaciją, kurią gauname apie jus vykdant transporto užduotis, naudojama statistikai kaupti, siekiant suprasti, be kita ko, kaip naudojamos mūsų paslaugos, tobulinti ir toliau plėtoti mūsų paslaugas bei teikti įžvalgas klientams. Prieš pateikiant statistinius duomenis, asmens duomenys pseudonimuojami. Rinkdami statistiką taip pat galėsime gauti slaptus asmens duomenis iš trečiųjų šalių. Pseudoniminis duomenų rinkinys ištrinamas, kai tik tampa statistikos dalimi. Niekada negalėsite būti identifikuoti ar kitaip pripažinti statistikos dalimi.

12. SKAIDRUMAS IR TAISYMAS

Pagal Asmens duomenų įstatymą Jūs turite teisę susipažinti su ta informacija, kurią mes įregistravome. Jei įrašyta informacija yra neteisinga arba neišsami, galite pareikalauti, kad ji būtų atnaujinta. Kreipkitės el.paštu, jei norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių. Žr. kontaktinę informaciją.

13. SAUGOJIMAS IR IŠTRYNIMAS

Mes ištriname Jūsų asmeninę informaciją, kurios nebereikia tam tikslui, kuriam ji saugoma. Mes saugome asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus.

14. KLAUSIMAI ARBA SKUNDAI

Jei turite klausimų dėl mūsų asmens duomenų tvarkymo arba manote, kad nevykdome savo įsipareigojimų Jums dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, raginame susisiekti su mumis (kontaktinę informaciją žr. žemiau). Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: (adresas A. Juozapavičiaus g.š, 09310 Vilnius, www.ada.lt ), tačiau pirmiausia raginame susisiekti su mumis.

 

Rekomenduojame

Meniu